1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Verseny általános leírása:

A HDR egy időméréses extrém akadálypályás futás, amelyben egy ember a pórázon vezetett kutyájával együtt fut, és közösen teljesítik az akadályokat. A teljes táv vegyes terepen, a verseny típusától függően változik (HDR Junior: cca. két km, HDR Base: cca hat km, HDR Wild: cca. tizenkét km). A verseny szervezője fenntartja a jogot, hogy a táv hosszán és a meghirdetett akadályok számán módosítson. Az akadályok részben természetesek, részben építettek. Bármelyik akadály lehet vizes, sáros, koszos, szennyezett. Az induló tudomásul veszi, hogy a ruházata és teste, valamint kutyája szőrzete, teste, vizes, sáros, koszos, szennyezett lehet a futam teljesítése során.

A Verseny szervezője: Hard Dog Race Kft.
Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 4. em.,
E-mail címe: info@harddograce.it
Cégjegyzék száma: 01-09-291006

Társszervező adatai (Lengyelország):
Neve: Kornelia Radzikowska
Címe: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa, Lengyelország
E-mail címe: infopl@harddograce.pl
Adóazonosító száma: 113-235-94-48

1.2. A Versenyzőről:

1.2.1. A Versenyen Versenyzőként részt vehet minden 18. életévét betöltött, teljesen cselekvőképes személy, feltéve, hogy

 • szabályosan regisztrált,
 • elfogadta a jelen Versenyszabályzat és a harddograce.it honlapon elérhető etikai alapelvek szabályainak betartását, az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), valamint tudomásul vette az ugyanott elérhető “Javaslataink a versenyen indulóknak“-ban felsoroltakat;
 • elfogadja és aláírja a Felelősségvállalási és az Adatvédelmi nyilatkozatot és ezeken feltünteti a verseny előtt legkésőbb 72 órával közzétett rajtszámát, melyet a nevezési felületen a saját fiókjába belépve a Versenyző kezelése menüpontban a “Nevezéseim” alatt talál vagy a honlapon a Nevezés menüben,
 • a Versenyből eredő kockázatok fedezete érdekében Versenyszervező balesetbiztosítást köt, azaz tudomásul veszi, hogy a nevezési díjban a kötelező balesetbiztosítás összegét is megfizeti;
 • kutyája megfelel a jelen Versenyszabályzat 1.2.3 pontjában írt feltételeknek.

1.2.2. A Versenyen Versenyzőként részt vehet minden 14. életévét betöltött olyan korlátozottan cselekvőképes kiskorú (kivéve HDR Wild), aki megfelel az 1.2.1 pont szerinti feltételeknek és a Versenyen való részvételéhez törvényes képviselője írásban hozzájárult. A törvényes képviselői minőséget a Versenyen részt venni szándékozó kiskorú és a törvényes képviselő személyesen és együttesen köteles igazolni a Verseny szervezőjének képviselője előtt. A HDR Junior Versenyzőire (8-14 évesek) vonatkozó szabályokat a Versenyszabályzat 13. pontja tartalmazza. A HDR Wild Versenyen csak 18. életévüket betöltött, teljesen cselekvőképes személyek vehetnek részt Versenyzőként.

1.3. A Kutyáról:

A Versenyző a Versenyen bármilyen fajtájú, méretű, ivaros vagy ivartalanított olyan kutyával részt vehet, amely az alábbi feltételeknek megfelel:

 • 12 hónapnál idősebb,
 • nem tüzel (a tilalom az adott egyed tüzelési időszaka előtti illetve utáni 1-1 hétre is vonatkozik). Ennek megállapítása az állatorvosi vizsgálatkor megtörténik. A szabály megszegése azonnali kizárást von maga után, jogorvoslat nélkül)
 • a versenyen nem vehetnek részt szoptató vagy második hónapjukban várandós szukák. Ennek megállapítása az állatorvosi vizsgálatkor megtörténik. A szabály megszegése azonnali kizárást von maga után, jogorvoslat nélkül)
 • a kutya azonosítására szolgáló mikrochippel ellátott (chip nélkül is indulhatnak a kutyák jelen Versenyszabályzat 14. pontjában feltüntetett országokban)
 • rendelkezik az adott ország szabályozása szerinti kötelező oltásokkal,
 • egészséges, megfelelő szociális viselkedést mutat
 • Amennyiben a nevezett kutya agresszív szociális viselkedést mutat, a versenyen résztvevők biztonsága érdekében, az állatorvos javasolhatja és a javaslat alapján a Verseny Bizottság kötelezheti a szájkosár használatát, szélsőségesen agresszív antiszociális viselkedés esetén a kizárást is javasolhatja. Amennyiben a vezető megtagadja a szájkosár használatát, el kell hagynia a rendezvény területét, a verseny szervezője a nevezési díjat ez esetben nem téríti vissza.
 • a Verseny időpontjához képest legfeljebb 3 hónapon belül féreghajtáson esett át. A féreghajtást fel kell tüntetni az oltási könyvben vagy a kutya útlevélben.
  A verseny előtti regisztráció során a kutya azonosítására szolgáló mikrochip megléte (lsd. 14. pont), a kutya egészségi állapota, szociális viselkedése, valamint az oltási könyv vagy a kutya útlevél állatorvos részéről ellenőrzésre kerül. Az ellenőrzést végző állatorvosnak jogában áll kizárást javasolni, ha az ellenőrzésnél hiányosságokat tapasztal, melyet a Verseny Bizottság hagy jóvá.

1.4. A Verseny ellenőrző szerve a Verseny Bizottság, amelynek a vezetője a Versenyigazgató. A Verseny Bizottság feladatkörébe tartozik:

 • a Verseny sikeres és biztonságos lebonyolításához szükséges intézkedések megtétele,
 • a Versenyzők és kutyák ellenőrzése,
 • a Verseny eredményének megállapítása,
 • döntés Versenyző kizárásáról.

1.5. A Verseny Bizottság tagjai az egyes feladatok teljesítése során – ha a Versenyszabályzat másként nem rendelkezik – önállóan is eljárhatnak.

1.6. A Versenyen a versenyző a saját kockázatára vesz részt. A Verseny során minden versenyző önmaga és kutyája számára is kérhet orvosi segítséget.

1.7. A Verseny helyszínén szemetelni tilos! Bármilyen szemét a gyűjtőn kívüli eldobása azonnali kizárást vonhat maga után.

1.8. A Verseny területén kizárólag az arra kijelölt helyen lehet dohányozni!

2. NEVEZÉS ÉS HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ

2.1. Nevezés

2.1.1. A Versenyre nevezni a nevezes.harddograce.it linken lehet.

2.1.2. A nevezés során a Versenyző köteles elfogadni azt, hogy a jelen Versenyszabályzatot és az Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.1.3. A nevezés abban az esetben sikeres, ha a Versenyző a nevezéshez szükséges adatokat hiánytalanul megadja. A Versenyző által megadott adatok a Verseny sikeres lebonyolítása, a versenyzők és a kutyák azonosítása, továbbá tájékoztatási célból kerülnek felhasználásra, mely felhasználási célokhoz a versenyző a nevezés során hozzá kell, hogy járuljon.

2.1.4. A Versenyre díjfizetés (nevezési díj) megfizetése ellenében lehet nevezni. A nevezési díjak és kedvezmények a www.harddograce.it/nevezes/nevezesi-dijak linken érhetőek el. A nevezési díjat a sikeres nevezés lezárását követően a Versenyző köteles online bankkártyás fizetéssel megfizetni vagy banki átutalás esetén 2 munkanapon belül kiegyenlíteni. A Verseny szervezője lehetőséget ad helyszíni jelentkezésre abban az esetben, ha van még szabad futam időpont, vagy valaki lemondja a futama időpontját. A helyszíni nevezés díját a Hard Dog Race weboldalán elérhető, az adott versenyhez tartozó Nevezési díjak és kedvezmények táblázat  tartalmazza. Sem egyéniben, sem csapatban indulóknál nem vehető igénybe SEMMILYEN! kedvezmény. Helyszíni nevezésnél a Nevezési, a Felelősségvállalási – és Adatvédelmi nyilatkozatokat verseny helyszínén ki kell tölteni, és egyidejűleg a nevezési díjat készpénzben a helyszínen ki kell egyenlíteni.

Lehetőség van nevezés ajándékozására is, ajándékkupon vásárlásával. Ennek feltételeit az ÁSZF és az Ajándékkupon árak c. táblázat tartalmazza a honlapon.

2.2. Helyszíni regisztráció

2.2.1. A saját futama megkezdése előtt egy órával a versenyző a Verseny helyszínen a Verseny Bizottság előtt regisztrálni köteles. A Verseny Bizottság a regisztráció során ellenőrzi a versenyző által a nevezés során megadott adatokat a versenyző valamely fényképes személyi okmányából.

2.2.2. Az egyenruhás testületek, szervezetek tagjai (Rendőrség, Honvédség, Katasztrófavédelem, Tűzoltóság, Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE), Terror Elhárítási Központ (TEK), Büntetés Végrehajtás (BV), Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV), Mentők, Polgárőrség, Mentőkutyás Csoport, Speciális Mentő Szervezet, Természetvédelmi Őrszolgálat), a diákok (a verseny időpontjában érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők) és az örökbefogadott kutyával indulók (örökbefogadási szerződés szükséges a kedvezmény igénybevételéhez, amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, a nevezés véglegesítése előtt vegye fel a kapcsolatot a Verseny szervezőjével a nevezesinfo@harddograce.it e-mail címen) a nevezési díjból 10% kedvezményt kapnak. A nevezés során a versenyzői adataik megadásánál ki kell pipálni az erre vonatkozó négyzetet, utólag a kedvezmény nem érvényesíthető. A regisztrációnál be kell mutatniuk az érvényes kedvezményre jogosító szolgálati, tagsági vagy diák igazolványukat is. Örökbefogadott kutyával induló Versenyzőnek a kutya örökbefogadási szerződését kell bemutatnia vagy az e-mailen történt kapcsolatfelvétel és egyeztetés után, a Verseny szervezője által kiállított igazolást. Amennyiben fent nevezett testületek, szervezetek tagjai, diákok, örökbefogadott kutyával indulók csapatban indulnak, az összesített kedvezményük 6 fős csapat esetén 15% a teljes nevezési díjból. A kedvezmény csak akkor érvényesíthető csapat nevezésnél, ha a csapat minden tagja jogosult ugyanannak a típusú kedvezménynek (pl. mindenki egyenruhás) az igénybevételére.

2.2.3. A Spuri Aranykártyával rendelkezők 10% kedvezményben részesülnek az egyéni és 15% kedvezményben a 6 fős csapat nevezési díjából. A nevezés során a versenyző adatainak megadásánál kell kipipálniuk az erre vonatkozó négyzetet, utólag a kedvezmény nem érvényesíthető. Ez a kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze. A kedvezmény csak akkor érvényesíthető csapatban való induláskor, ha a csapat minden tagja jogosult a Spuri Aranykártya kedvezmény igénybevételére. A versenyen a regisztrációnál be kell mutatniuk a Spuri Aranykártya meglétét igazoló sms-t. Ez a kedvezmény csak a magyarországi versenyekre érvényes.

2.2.4. A Verseny Bizottság a nevezés során ellenőrzi a Versenyző tekintetében az 1.2.1. és az 1.2.2. pontokban írt feltételek fennállását.

2.2.5. A Verseny Bizottság a regisztráció során ellenőrzi és összeveti a versenyző által a kutyára megadott adatokat, a kutyát azonosító okmányokkal (oltási könyv, kutya útlevél) és a regisztráció során bemutatott kutyával.

2.2.6. Az azonosításhoz szükséges személyi okmányok, továbbá a kutyára vonatkozó okmányok Verseny Bizottság általi ellenőrzéséhez a versenyző köteles hozzájárulni.

2.2.7. A regisztráció során a Verseny Bizottság ellenőrzi, hogy a Versenyen résztvevő kutya tekintetében igazoltak-e az 1.3. pontban írt feltételek.

2.2.8. A Versenyző legkésőbb a regisztráció során köteles teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan aláírni a Felelősségvállalási Nyilatkozatot és az Adatvédelmi Nyilatkozatot és ezen nyilatkozatok 1-1 eredeti példányát a Verseny Bizottságnak átadni. Amennyiben a felelősségvállalási és jogi nyilatkozatot nem hozta magával, azok helyben nyomtathatók, beszerezhetők: az ellentételezése 30 guggolás/oldal. Amennyiben ezen eljárás során keletkezett időveszteség miatt a versenyző lekési a futamát, a legközelebbi szabad futamban indulhat, az indulás idejét ez esetben a rendezők határozzák meg. Amennyiben nincs szabad hely, csak a legutolsó futam utáni pótfutamban indulhat. Amennyiben a versenyző ezt nem fogadja el, a versenyszervező nem köteles a nevezési díjat visszafizetni.

2.2.9. A Versenyző kizárható a Versenyből, ha a regisztráció során történő azonosítása sikertelen vagy nem működik együtt a regisztráció lebonyolításában a Verseny Bizottsággal.

2.2.10. A Verseny Bizottság a versenyzőt kizárhatja a Versenyből, ha a kutya tekintetében az 1.3. pontban írt feltételek igazoltak, de a kutya viselkedése a Verseny biztonságos lebonyolítását veszélyeztetheti.

3. A VERSENY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

3.1. A Versenyen több futam lebonyolítására kerül sor. Minden Versenyző abban a futamban indulhat, amelyre regisztrált.

3.2. A Versenyen a Versenyző egy kutyával indulhat. Egy adott Versenyző és a Versenyben való részvételre bejelentett kutyája a továbbiakban: Páros. Csak a nevezésnél regisztrált vagy utóbb a jelen pont szerint cserélt kutyával lehet indulni. Amennyiben a Versenyző más kutyával szeretne indulni, mint amelyikkel regisztrált, úgy ezt egy alkalommal teheti meg. A kutyacsere tényét a verseny kezdete előtt legkésőbb 72 órával jeleznie kell az online nevezési felületen, a regisztrációs számával belépve. E határidő lejárta után nincs lehetőség a kutya cseréjére!

3.3. A Versenyszervező lehetőséget ad arra, hogy egy Versenyző két különböző kutyájával induljon, két különböző futamban, két különböző regisztrációs számmal. Ez két külön Párosnak minősül, melyhez kettő regisztráció szükséges. Ez esetben a második nevezési díjra a Versenyző 25% kedvezményt kap. Ennek a kedvezménynek az érvényesítéséhez előzetesen jelezni-e kell a második kutyára vonatkozó nevezési szándékát a nevezesinfo@harddograce.it e-mail címen.

3.4. A Versenyen csapatban is lehet indulni. Egy csapat 6 Párosból áll. A 6 fős csapatban indulók a teljes nevezési díjból 10% kedvezményt kapnak. A csapatok nevezési díjának kifizetésére egy összegben van mód, vagyis a 6 Páros nevezési díját egyszerre kell kiegyenlíteni. A 6 fős csapatban lehet két olyan Versenyző, aki kutya nélkül kíván részt venni a futamon. A csapat eredménye az időmérés alapján elsőnek és utolsónak befutott két csapattag idejének összege (ha ezek bármelyike a kutya nélkül futó csapattagé, akkor a következő legjobb vagy legrosszabb időt vesszük figyelembe, tehát a kutya nélkül futóét nem!). A kutya nélkül induló nevezési díja megegyezik a kutyával indulóéval. A kutya nélküli indulást a csapat nevezésnél előre jelezni kell!

3.5. Egy futam nyertese az a Páros vagy csapat, aki a futamhoz kijelölt pályát a legrövidebb időn belül teljesíti a jelen Versenyszabályzat feltételei szerint.

3.6. A Párosoknak a futamuk indulása előtt min. 15 perccel a start kapunál, az előttük induló futam mögött 5 méterrel kijelölt várakozási zónában kell lenniük. Tehát pl. a 9:15-kor indulóknak 9:00-re.

3.7. Amennyiben valaki lekési a futamát, és nincs szabad hely egy későbbi futamban, csak az utolsó kiírt futam utáni pótfutamban indulhat el. Csak egyetlen pótfutamot indít a Verseny szervezője, amelynek a pozícióit, szám szerint maximum 44-et, érkezési sorrendben tölti föl.

3.8. A futamok 15 percenként indulnak. Az első futam 9:00-kor indul az utolsó 17:00-kor. A pótfutam indítási ideje 17:15. Egy futamban 44 ember indul 11 vonalban elosztva. Egy vonalban 4 páros, közöttük 1,5 m távolsággal. A vonalak között 2 m távolság van. Az egyes vonalak 1 perc 30 másodperces időkülönbséggel indulnak. Csapat esetében a tagok vonalban egymás után 1 perces időközökkel indulnak. Egy csapat indulhat egyszerre is, amennyiben a biztonsági okokból történő külön indítás lehetőségéről lemondva erről előre írásban nyilatkoznak, és ezt szóban a helyszínen megerősítve a start kapunál jelzik a rendezőknek. Az itt megadott, egy futamban indítható versenyzők száma a maximum létszám, ennél több versenyző egy futamban nem indulhat. A Verseny szervezője fenntartja a jogot, hogy az egyes versenyeken a fentiektől eltérően határozza meg, azaz csökkentse az egy futamban indulók számát és ehhez igazítsa, hogy egy futamban hány vonalban rajtolnak a versenyzők, illetve a vonalak milyen időkülönbséggel indulnak.

3.9. A futamban az egyes vonalakban illetve oszlopokban lévő pozíció rugalmas, ott helyben rendezői segítséggel meg lehet határozni az egyes versenyzők nyilatkozata alapján, a kutya neme, habitusa szerint.

3.10. A versenyen az időt a Versenyzőknek átadott időmérő chip méri, a chipért a Versenyző felel. Esetleges elvesztése megrongálódása esetén a Versenyző köteles annak árát megtéríteni a Szervezőnek. A térítés összegét az egyes országokra vonatkozóan a jelen Versenyszabályzat 14. pontja tartalmazza. A chipet a verseny végén a minden befutónak járó emlékérem és befutócsomag átvételekor kell leadni. Aki a chipet nem tudja átadni, csak abban az esetben kapja meg a csomagot, amennyiben a chip árát a helyszínen kifizeti. A chip elvesztése esetén a futam időmérése nem lehetséges, így a Versenyző versenye érvénytelen, a Versenyző nem díjazható, de egyébként a pálya szabályos teljesítése esetén a Páros emlékérmet és befutócsomagot kaphat. A Páros ez esetben, a rangsorban az utolsó helyen zár “idő nem mérhető” megjegyzéssel.

3.11. A Versenyzők csak abban a futamban indulhatnak, amelyet a nevezés során, a weblapon előre meghatároztak. A futam időpontja a regisztrációs szám megadásával a verseny előtt legkésőbb 72 órával még módosítható a weboldalon, amennyiben még van szabad hely.

3.12. A sikeres helyszíni regisztráció után a chippel együtt kapott rajtszámot minden Versenyző köteles magán viselni. A rajtszámok csak elöl viselhetőek! Nyomatékosan javasoljuk a számok testre írását!

3.13. Az időmérés a rajtkapunál lévő rajtvonaltól indul és a célkapunál lévő célvonalnál fejeződik be. A két mérő pont között eltöltött idő jelenti a futam megtett idejét.

3.14. Minden célba beérő, a versenyt szabályosan teljesítő Versenyző emlékérmet és befutócsomagot kap.

3.15. A Versenyt akkor teljesítette szabályosan a Versenyző, ha:

 • a rajt és cél vonalak közötti távolságon szabályosan haladt végig, a pályát nem hagyta el; és
 • az összes akadályt szabályosan teljesítette.

3.16. Akadályteljesítés: a Páros vagy szabályosan teljesíti az akadályt az azon való áthaladással, vagy a büntető zónában végrehajt egy kötelező gyakorlatot (pl. 30 guggolás), melyet követően megkerülheti az akadályt a kijelölt helyen.

3.17. A pálya elhagyása kizárással jár. Elhagyás: a pálya két oldalsó szélétől való 2 méternél távolabbra való eltávolodás. Ha valaki önhibáján kívül nem tudja teljesíteni a távot pl. esetleges sérülés, baleset, akkor a Verseny nem minősül teljesítettnek. Ez esetben óvást lehet benyújtani, melynek elbírálása után a Versenyszervező, a Verseny Bizottság javaslatára a következő Verseny nevezési díjából 50% és 100% közötti kedvezményt biztosíthat a Versenyzőnek.

3.18. Minden Versenyző saját és kutyája kockázatára indul. Versenyszervező a Versenyre balesetbiztosítást köt, a nevezési díj tartalmazza a biztosítás összegét is. Minden Versenyző önmaga és kutyája számára is kérhet orvosi segítséget. Minden Versenyző köteles magával hozni az érvényes egészségbiztosítási kártyáját, ennek hiányában nem indulhat a versenyen.

3.19. A verseny első 2 futama, vagyis első 30 perce (tehát a 9:00 és a 9:15-ös futam) az “Alfák csatája” fantázia nevű időszak. Az ebben való indulást azoknak javasoljuk, akik minél jobb időeredményt szeretnének elérni, a lehető leggyorsabban teljesíteni a versenyt! A 2 futamban maximum 88 ember tud indulni. Nevezhetnek egyéni és csapat indulók is!

4. A KUTYÁKRA VONTAKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

4.1. Nem engedhető szabadon kutya a Verseny, illetve a rendezvény egész területén, és annak teljes időtartama alatt, amely a kapunyitástól a zárásig értendő. Póráz használata tehát a futamok alatt és a rendezvény teljes területén kötelező! A futó öv póráznak minősül. A póráz vagy futóöv maximális hossza 250 cm lehet, a tolerálási mérték 5 cm. A póráznak rendelkeznie kell kéz-bújtatóval, amit a futam ideje alatt használni is kell! Flexi, valamint Flexi rendszerű, zsinóros automata póráz és szalagos automata póráz használata nem megengedett, márkától, gyártótól függetlenül! Nyomatékosan javasoljuk a futóöv és hám együttes használatát!

4.2. A Verseny Bizottság a Versenyen résztvevők biztonsága érdekében a Versenyző kutyáját szájkosár használatára kötelezheti, illetve adott esetben a kizárást is javasolhatja. A Verseny Bizottság ellenőrzi, hogy a szájkosár megfelel-e azon követelménynek, hogy a kutya élettani szükségleteinek megfelelően tudjon lélegezni és ez által hűteni magát! Amennyiben nem, úgy másik típus használatát javasolja.

4.3. Szöges, valamint fojtó nyakörv használata tilos!

4.4. A Verseny alatt a kutya jutalmazható, jutalommal motiválható.

4.5. A klikker használata nem megengedett.

4.6. A Páros Versenyzője a vele párban induló kutya magatartásáért teljes felelősséggel tartozik. A Páros Versenyzője a vele párban induló kutya ürülékét köteles a kijelölt kutya wc területéről is összeszedni és a kihelyezett kukákba kidobni.

4.7. A Versenyző köteles a vele párban induló kutyát a versenypályán is pórázon tartani. Ezen túl köteles gondoskodni arról, hogy a futam során, valamint a rendezvény egész ideje alatt, a pórázt ne engedje el, a kutya azt a kezéből kirántani ne tudja! Amennyiben ez mégis megtörténik, a Versenyzőnek kötelessége ezen állapotot azonnal megszüntetni. Ha ennek nem tesz eleget, a Versenyző a Versenyből kizárásra kerül. Amennyiben egyedül nem tudja kutyáját ismét pórázra fogni a Versenyző segítséget kérhet bármely Versenyzőtől, illetve a Versenyszervező által delegált segítő-rendezőktől. Éppen ezért ismételten javasoljuk a futóöv és hám együttes használatát!

4.8. A póráz szándékos levétele esetén, a kutya szabadon engedése miatt, a Versenyző azonnal kizárásra kerül.

4.9. A kutya vezetője teljes felelősséggel tartozik a vele induló kutya magatartásáért, továbbá a kutya által okozott esetleges károkért, keletkezzen az tárgyban vagy élőlényben.

4.10. A kutya bármely akadálynál kézbe vagy ölbe vehető, felemelhető, segíthető. Tilos a kutyát a nyakörvénél, szőrénél, bőrénél vagy bármely végtagjánál fogva megemelni, felemelni! Megengedett emelési technikák: -az egész test egyidejű egyszerre történő emelése a lábak alá nyúlással (karba vevés), -hámmal és hámban való emelés. Amennyiben az akadálynál lévő versenybíró úgy ítéli meg, hogy a kutyát humánus eszközökkel nem lehet az akadályteljesítésére rábírni, illetve a páros már annyi időt tölt el a próbálkozással, hogy ezzel akadályozza a mögötte jövő versenyzők biztonságos haladását, saját jogkörben elrendelheti az akadály 30 guggolással való kiváltását. Az akadályok közötti távolságot minden esetben minden kutyának saját lábán kell megtennie. Az akadály előtt 1m-rel vehető fel és utána 3 méteren belül le kell rakni.

4.11. A Verseny távján frissítőpont van felállítva. Ezt bármely Versenyző igénybe veheti. A frissítőponton tartózkodás idején az időmérés nem áll le. A Verseny szervezője fenntartja a jogot, hogy döntsön a frissítőpont felállításának szükségességéről és annak számáról. A frissítőponton és a verseny előtt és után 15 perccel a kutya itatását, egészségügyi okokból, mérsékelt mennyiségben javasoljuk!

4.12. A Verseny előtt és után a Versenyzőknek lehetősége van saját hordozható szállító box elhelyezésére, amely alkalmi használatát javasoljuk. Ezeknek helyet biztosít, és azt kijelöli a Verseny szervezője. Korlátozott számban -országonként változó – a Versenyszervező is biztosít ideiglenes tároló boxokat, ezeket térítésmentesen, az érkezés sorrendjében lehet igénybe venni maximum 1 óra időtartamra. Amennyiben nem foglalja le senki, akkor további időre is használható, vagy a következő igénylő érkezéséig, vagy maximum 3 óra időtartamra. A boxokat mindenki csak saját felelősségére használhatja, azokért a Verseny szervezője semmilyen felelősséget nem vállal.

4.13. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a kötelező balesetbiztosítás a kutyájára nem vonatkozik.

5. AKADÁLYOK

5.1. A Verseny Bizottság fenntartja a jogot, hogy eltávolítson egyes akadályokat, a pálya bizonyos részeit módosítsa, vagy törölje az eseményt, ezáltal biztosítsa a jelenlévők (versenyzők, nézők, rendezők) biztonságát, például rossz időjárási körülmények (pl. vihar, hőségriadó) esetén. Ez vis majornak minősül, és nem jár vissza a nevezési díj. A verseny és a futamok rossz, kedvezőtlen, de tolerálható időjárási körülmények (pl. szemerkélő eső) esetén megrendezésre kerülnek.

5.2. Az akadályok előtt várakozó zóna van kijelölve arra az esetre, ha feltorlódnának az akadályokon a párosok. Ekkor az ott lévő rendező-segítők indítják ki a zónából a beérkezés sorrendjében a versenyzőket az akadályokra. A zónában egyenes oszlopban kell várakozni egymástól biztonságos távolságot tartva: 1,5 m. Mivel az akadályokra egyszerre két páros mehet fel és tartózkodhat párhuzamosan, így két várakozó oszlop van.

5.3. Amennyiben valaki egy akadályt nem tud, vagy nem akar teljesíteni, az akadály melletti büntető zónában 30 szabályos guggolást kell végrehajtania, kortól és nemtől függetlenül, csak ez után folytathatja a versenyt. Ennek végrehajtását a rendező-segítők ellenőrzik és szigorúan betartatják! A gyakorlat elmaradása, elcsalása esetén a Versenyző kizárásra kerül! A gyakorlatot úgy kell végrehajtani, hogy közben a többi Versenyzőt a haladásban, valamint az akadályok teljesítésében ne akadályozza.

5.4. Az egyes vizes akadályokban 100 cm-nél mélyebb víz is lehet, nincs maximált mélység! A HDR Junior Versenyzőire ettől eltérő víz mélység vonatkozik, lsd. 13.1. pont.

6. KIZÁRÁS

6.1. Versenyzőt a Versenyből a Verseny Bizottság zárhat ki. A Versenyző kizárására a jelen Versenyszabályzatban meghatározott esetekben kerülhet sor. A Versenyző kizárása a vele Párosban lévő kutya kizárását is jelenti. A Verseny Bizottság a kizárást hozó döntését köteles megindokolni.

6.2. A kizárás ellen jogorvoslatnak nincs helye.

6.3. A kizárás adott esetben, szóban is közölhető és indokolható. A Verseny végén a szóban közölt kizárást írásba kell foglalni.

6.4. Kizárás esetén a nevezési díj nem jár vissza.

6.5. A kizárt Versenyző és kutyája köteles a Verseny helyszínét haladéktalanul elhagyni.

6.6. Az a Versenyző, aki a versenyszabályzatot, az ÁSZF-et és/vagy az etikai alapelveket megszegi, bármikor kizárható a versenyből és a rendezvény egész területéről. Ez esetben reklamációnak, jogorvoslatnak helye nincs.

6.7. A sportszerűtlen magatartás következménye is a versenyből való kizárás. Ilyenek különösen, de nem kizárólagosan a következő esetek:

 • az útvonal elhagyása, vagy rövidítése, a pályajelölés, vagy az akadályok módosítása (elmozgatása, megbontása);
 • akadályozás: a lassabb futók kötelesek elengedni a gyorsabban futókat, szándékos akadályozás sportszerűtlen viselkedésnek minősül (pl.: Rossz helyen végzi a büntető feladatot);
 • a másik kutya szándékos zavarása, meglökése is sportszerűtlen magatartásnak minősül;
 • az egészség és a biztonság szabályainak figyelmen kívül hagyása- ha valaki a pályán sérülést észlel, azt azonnal jeleznie kell a legközelebbi segítőnek. Bizonyos esetekben indokolt lehet a sérülttel maradni az orvosi segítség megérkezéséig, még akkor is, ha a sérült ezt elutasítja. A segítségnyújtás elmulasztása sportszerűtlen viselkedésnek minősül és jogi következményekkel is járhat. A segítségnyújtás elmulasztásának megítélésében nem teszünk különbséget kutya és ember között! A segítséget nyújtó versenyző részére ez nyilván időveszteséget okoz, amelynek pontos megállapítása, megfelelő kompenzálása nehezen végrehajtható. A Verseny Bizottság elrendelheti “Fair Play díj” kiadását, mellyel kompenzálni igyekszik a Versenyző önzetlen és sportszerű magatartását.
 • az ittasan, bódult állapotban való versenyzés, vagy annak megkísérlése azonnali kizárást von maga után jogorvoslat nélkül.
7. ÉRTÉKELÉS ÉS EREDMÉNYEK

7.1. A versenyen az alábbi győzteseket hirdeti ki a Verseny szervezője:

 • Női 1. 2. 3. helyezett (időmérés eredmények alapján)
 • Férfi 1. 2. 3. helyezett (időmérés eredmények alapján)
 • Csapat 1. 2. 3. helyezett (A csapat eredménye az időmérés alapján elsőnek és utolsónak befutott két kutyával futó csapattag idejének összege)
 • Meglepetés díj 1-4. (a Verseny szervezője nem közli előre a feltételeit, fenntartja magának a jogot a meghatározásra és kiadására)
 • Legidősebb páros (a kutya kora és a gazda kora összeadódik)
 • Fair Play díj (ha az adott körülmények indokolják)

7.2. A díjak kiosztása a díjátadó ünnepségen, eredményhirdetésen történik. Eredményhirdetésre az utolsó futam utolsó Versenyzőjének beérkezése után 15 perccel kerül sor.

7.3. Ha a díjazott nem jelenik meg a díjátadón, őt a regisztráció során megadott e-mail címre küldött üzenettel értesíti a Versenyszervező a nyereményről, amelyet a Versenyszervezővel egy előre egyeztetett időpontban és helyszínen vehet át.

7.4. A Fair play díjról a körülmények megvizsgálása után később dönt a Verseny Bizottság. E díj átadására a díjkiosztáson nem megjelentek szabálya vonatkozik.

8. DÍJAZÁS

A díjazás minden versenyen külön kerül meghatározásra, a részletekről a honlapon lehet informálódni.

9. ÓVÁS

Óvást szóban a Versenyigazgatónak kell benyújtani, aki az óvásról rövid feljegyzést készít. Óvást, a kizárásról szóló döntés kivételével, a Verseny Bizottság minden döntése ellen, továbbá valamely Páros Versenyen vagy Versenyen kívül tanúsított magatartása miatt lehet benyújtani.

Az óvást a Verseny Bizottság bírálja el, az óvás beadását követő 2 héten belül. Az elbírált óvás valamennyi Versenyzőre nézve kötelező hatályú.

Az óvás díja 10.000 Ft. Amennyiben az óvás jogos, az óvás díja visszatérítésre kerül. Óvás benyújtására az eredményhirdetést megelőzően van lehetőség.

10. FELELŐSSÉG

10.1. A Verseny szervezője a Versenyt a biztonság elsődlegességének figyelembevételével szervezi meg. Ugyanakkor felhívja a versenyzők figyelmét arra, hogy a Verseny a jellegéből eredően biztonsági kockázatokkal jár. A jelen Versenyszabályzatban leírtak maradéktalan betartása esetén a Versennyel együtt járó kockázatok csökkenthetők, de nem zárhatók ki.

10.2. A Versenyt szervező arra vállal kötelezettséget, hogy a Versenyben alkalmazott akadályokat annak megfelelően megépíti, hogy a versennyel eleve együtt járó kockázatokat (baleset, sérülés, haláleset,) lehető leginkább csökkentse, az akadályokon való biztonságos áthaladást elősegítse, ennek érdekében ilyen versenyszabályokat is alkalmaz. Ugyanakkor, a Versenyszabályzat maradéktalan betartása esetén sem zárható ki, hogy valamely Versenyző, illetve résztvevő kutya a Verseny során megsérül, anyagi kárt szenved, esetleg halálos baleset éri. Ezen káreseményekért a Versenyszervező kizárólag abban az esetben felel, ha igazolható, hogy a Versenyt szervező a Versenyszabályzatba írt valamely kötelezettségét megszegte. A Versenyt szervező így különösen, de nem kizárólagosan nem felelős

 • a versenyzők és kutyáik magatartásáért, ha valamely sérülés, baleset, halál, vagy káresemény a versenyzőben vagy kutyájában rejlő ok miatt következik be (így pl. nem megfelelő fizikai állapotban vesz részt a versenyen);
 • a Versenyt néző látogatók Verseny során, azt megelőzően és azt követően tanúsított magatartásáért;
 • senkinek fel nem róható okból bekövetkező, előre nem látható, elháríthatatlan okból bekövetkező eseményekből bekövetkező sérülésért, balesetért, halálért vagy káreseményért;
 • ha az egyébként a Versenyen való részvételre alkalmasnak talált kutya utóbb károkozó magatartást tanúsít.

10.3. Amennyiben a Versenyszervező a jelen Versenyszabályzat alapján a Versenyző részére kártérítést köteles fizetni, úgy ennek összegszerűsége semmilyen esetben sem haladhatja meg a 14. pontban feltüntetett, országonként változó összeget káreseményenként.

10.4. A Versenyző köteles a “HDR – felelősségvállalási nyilatkozat“-ot a Verseny honlapjáról letölteni, azt kitölteni, kinyomtatni, aláírni, valamint két tanúval aláíratni, és a verseny napján a regisztrációnál átadni.

11. ADATKEZELÉS

11.1. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Versenyszervező a Versenyben való részvételhez szükséges regisztráció során a Versenyző személyes adatait, így: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, e-mail cím, telefonszám, kutya neve, chip száma, oltási könyv vagy kutyaútlevél száma, bankszámlaszám adatkezelőként rögzíti, azokat feldogozza, és a Hard Dog Race és a verseny szervezője a verseny szervezése és lebonyolítása érdekében felhasználja. Lsd: Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok.

11.2. Versenyző tudomásul veszi, hogy a Verseny nyilvános rendezvény, arról a Versenyszervező képfelvételt készíthet, melyen egyénileg azonosítható módon a Versenyző megjelenhet. A Versenyről való képfelvétel készítéséhez a Versenyen való részvétellel a Versenyző hozzájárul, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Versenyszervező a képfelvételt vagy annak egy részét, rövidített vagy szerkesztett formában az alábbi felhasználási körben időbeli korlátozás nélkül felhasználja és megjelentesse: a verseny weboldalán, Facebook oldalán, Youtube csatornáján, promóciós filmjeiben, sajtómegjelenéseiben. Versenyző a felhasználásért és ezen megjelenésekért semmilyen ellenszolgáltatásra igényt nem tart.

11.3. A Versenyző köteles a “HDR – adatvédelmi és képmás nyilatkozat“-ot a Verseny honlapjáról letölteni, azt kitölteni, kinyomtatni, aláírni, valamint két tanúval aláíratni, és a verseny napján a regisztrációnál átadni.

12. KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

12.1. A HDR követi a Fair Play szellemiségét. Másik versenyző segítsége is igénybe vehető a futam alatt. Ez lehet csapattárs, egyéni induló, másik csapat tagja. Segítség szigorúan csak másik indulótól vehető igénybe, a pályán kívülről, nézőtől nem! Ez alól kivételt képez az esetleges elszabadult és a pályát elhagyó, vagy elhagyni készülő kutya megfogásában nyújtott segítség.

12.2. Szabályos guggolás – végrehajtása közben is pórázon kell tartani a kutyát.

Pozíció, kiinduló helyzet: talpak a földön, lábfejek párhuzamosan előrenéznek, egymástól 30-50 cm-re, a láb nyújtva, egyenesen áll a végrehajtó.

Végrehajtás:

1. súlypont leengedése következtében, mintha le akarnánk ülni egy székre, a térd behajlik a comb derékszöget vagy annál kisebb szöget zár be a vádlival, a kéz nem érinti a talajt.
2. felemelkedés a kiinduló helyzetbe, melynek során a kéz szintén nem érinti a talajt. Az 1. és 2. pont összessége számít 1 végrehajtásnak.

12.3. A rendezvényen fotók és videófelvételek készülnek, ezeken bárki szerepelhet, és ezek a felvételek nyilvánosságra is kerülhetnek! A belépéssel a résztvevő beleegyezését adja, hogy minden ellenszolgáltatás, időbeni korlátozás és jogigény-érvényesítés nélkül ezeken szerepelhet.

12.4. A Verseny szervezője fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén a Verseny egyes feltételeit módosítsa.

12.4.1. A Verseny szervezője fenntartja magának a jogot, hogy egyedi esetekben a Versenyzők fizikai alkalmasságának vizsgálatát követően a Versenyen való indulás lehetőségét az általános szabályoktól eltérően alkalmazza. Az adott versenyhez igazodó alkalmassági vizsgálat követelményeit a Versenybizottság minden esetben egyedileg határozza meg.

13. CSAK A HARD DOG RACE JUNIOR (HDRJ) VER-SENYZŐIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Versenyszabályzat teljes egésze vonatkozik a HDRJ Versenyzőire is. Ez a fejezet kizárólag a HDR Junior Versenyzőire vonatkozó szabályokat tartalmazza:

A Versenyen Versenyzőként részt vehet minden 8-14 év közötti (tehát 8. életévét a verseny napjáig betöltött, de 14. életévét a verseny napjáig még be nem töltött) olyan cselekvőképtelen kiskorú, aki megfelel az ezen pont szerinti feltételeknek:

a Versenyen való részvételéhez törvényes képviselője írásban hozzájárult. A törvényes képviselői minőséget a Versenyen részt venni szándékozó kiskorú és a törvényes képviselő személyesen és együttesen köteles igazolni a Verseny szervezőjének képviselője előtt a Versenyen.

A jelenlévő törvényes képviselő köteles a Versenyző kiskorú gyermeket a rajthoz elkísérni, tevékenységét nyomon követni, szükség esetén akár a pályán is végigkísérni.

13.1. A Verseny szervezője lehetőségeihez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy a pálya biztonságosan teljesíthető legyen a kiskorú Versenyzők számára, az akadályoknál rendezőt biztosít a Versenyzők segítésére, az akadályokat a kiskorú Versenyzők átlag tesméretéhez igazítja.

Az egyes vizes akadályokban 70 cm-nél mélyebb víz is lehet, a maximális víz mélység 100 cm!

13.2. A HDRJ futamain a Verseny szervezője csak a kiskorú Versenyző idejét méri, számára biztosít chipet. A HDRJ futamain egyéniben, vagy csapatban induló kiskorú Versenyző(ke)t kísérő törvényes képviselő abban az esetben léphet pályára gyermekének kísérése céljából, ha:

 • ezt az online nevezéskor “A kiskorú Versenyző törvényes képviselőjeként a gyermekemet végig kívánom kísérni a pályán” szöveg mellett található négyzetet kipipálta ,
 • a kiskorú Versenyzőt kísérő törvényes képviselőjeként a saját személyére vonatkozóan is kitölti a Felelősségvállalási nyilatkozatot és az Adatvédelmi és képmás nyilatkozatot, és annak egy-egy eredeti példányát a helyszínen a regisztrációnál leadja.

Verseny szervezője csak az előző két pontban foglaltak maradéktalan teljesülése esetén tud a törvényes képviselő számára is rajtszámot biztosítani, ami a pályára lépés feltétele.

A HDRJ futamaira Családi futás és Nagycsaládos futamban való részvételhez mind a kiskorú Versenyző(k), mind a szülők és a kutya/kutyák nevezése szükséges, illetve az aláírt nevezési dokumentumok egy-egy eredeti példányának a leadása a regisztrációnál. A szülők idejét ebben az esetben sem méri a Verseny szervezője, de rajtszámot biztosít számukra.

A pályára lépők számára kötelező a rajtszám viselése, melyet a sikeres helyszíni regisztráció végén vehetnek át. A rajtszámot elöl kell viselni!

13.3. A Verseny szervezője nyomatékosan kéri a kiskorú Versenyző jelenlévő törvényes képviselőjét, hogy kiskorú versenyző gyermekének az akadályok teljesítése során ne nyújtson segítséget.

A kiskorú Versenyző képviselője tudomásul veszi, hogy a kiskorú Versenyzőt és kutyáját Verseny közben fizikailag a fair play szabályaira is figyelemmel (pl. akadályokon való átjutásban) nem segítheti.

14. AZ EGYES ORSZÁGOK JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI

Az egyes országok jogszabályi rendelkezései eltérése okán vagy egyéb országonként változó tényezők miatt a Versenyszabályzatban foglaltakhoz képest az alábbi kivételek, illetve eltérések érvényesülnek:

14.1. Magyarország

 • A 2.1.4. pontban szereplő helyszíni nevezés díja a HDR Base esetében 19.000,- Ft, a HDR Wild esetében pedig 20.000,- Ft, melyet a helyszínen készpénzben kell kiegyenlíteni.
 • A 2.1.4. pont szerinti online fizetési lehetőséget biztosító szolgáltató a Barion Zrt.
 • A 3.10. pontban szereplő, az időmérő chip esetleges elvesztésére, megrongálódására vonatkozó díj 2.000,-Ft, amit a Versenyző köteles megfizetni a Szervezőnek.
 • A 10.3. pontban szereplő, Versenyzőt a Versenyszervező részéről megillető kártérítés összege nem haladhatja meg a 150.000,- Ft-ot káreseményenként.

14.2. Lengyelország

 • Az 1.3. pontban megadott, a kutyákra vonatkozó indulási feltételek közül kikerül a chip kötelező jellege, tehát a HDR Poland versenyein a kutya azonosítására szolgáló mikrochip nélküli indulás is megengedett.
 • A 2.1.4. pontban szereplő helyszíni nevezés díja a HDR Base Poland esetében 270 PLN, melyet a helyszínen készpénzben kell kiegyenlíteni.
 • A 2.1.4. pont szerinti online fizetési lehetőséget biztosító szolgáltató a PayU.
 • A 3.10. pontban szereplő, az időmérő chip esetleges elvesztésére, megrongálódására vonatkozó díj 30 PLN, amit a Versenyző köteles megfizetni a Szervezőnek.
 • A 10.3. pontban szereplő, Versenyzőt a Verseny-szervező részéről megillető kártérítés összege nem haladhatja meg a 2.000 PLN összeget kárese-ményenként.
15. A VERSENYSZABÁLYZAT NYELVE

A Versenyszabályzat magyar, angol és lengyel nyelven készült. Bármilyen értelmezési nehézség vagy nyelvi probléma esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

A NÉZŐKRE, LÁTOGATÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 1. A rendezvényen kutyát csak pórázon lehet vezetni, szabadon engedni tilos!
 2. Ha kutyád agresszív, antiszociális emberrel vagy állattal szemben, kérjük tegyél rá szájkosarat! A viselkedésért te vagy felelős!
 3. Saját, valamint kutyád testi épségéért te vagy a felelős!
 4. Saját kutyája után az ürüléket mindenki köteles összeszedni, és a kijelölt kukába dobni! A kijelölt kutyaillemhely területén is!
 5. Szemetelni tilos! Azért vannak a kijelölt szemetesek, hogy oda dobd, ha valami már nem kell!
 6. A verseny kordonnal elválasztott részére, a pályára, csak az indulók mehetnek be! Kérjük, a pályán kívülről szurkolj, fotózz, videózz!
 7. A rendezvényen fotók és videó felvételek készülnek, ezeken szerepelhetsz, és ezek nyilvánosságra is kerülhetnek! A belépéssel belegyezésedet adod az ezeken való szerepléshez, korlátozás nélkül!
 8. A rendezvényen való belépéssel elfogadtad a nézőkre, látogatókra vonatkozó szabályokat és azokat magadra nézve kötelezőnek tekinted!

HARD DOG RACE Kft.
Verseny Szervező

A versenyszabályzat letöltése pdf formátumban

Il logo di Hard Dog Race è protetto da copyright. Il suo uso in qualsiasi forma è permesso solo con il permesso scritto di Hard Dog Race.